I VOLTA CICLO-TURISTICA, CONEIX ELS PARATGES DE TAVERNES

Este diumenge 27 de maig s'ha celebrat la I volta-cicloturística, coneix els paratges de Tavernes, una sèrie de rutes que aniran acostant als veïns de la Valldigna a recórrer els paratges i monuments de la comarca.

En esta primera edició els participants han recorregut part del terme de Tavernes de la Valldigna, començant pel camí Gandia fins arribar al poblat del Ràfol, este va ser el poblat cristià protegit del Monestir de Valldigna, on els seus vassalls es consideraven de primera categoria, estava rodejat per una muralla i la seua església estava davall l'adoració de Sant Bertomeu, des de l'any 1.404 tènia un hostal i venda de pa per als habitants de la Foia Baixa.

Per la sèquia de Ratlla i per la vora del riu Vaca anem al camí de la sèquia Mare, hem visitat la Torre de Guaita, construïdes per tota la costa Mediterrània en temps de Felip II, per a protegir la costa dels pirates i dels barbarescos, en esta zona i molt prop podem trobar les ruïnes d'antic quarter dels carabiniers.

Seguim a la platja de Tavernes per l'Avinguda de la Marina, per vore el recentment col·locat rellotge de Sol, passem pels parcs del Llac i del Molló i pel camí del canal de defensa, visitem el Molló, fita entre les terres de la Valldigna i les de Cullera, construït de pedra blanca de 8 m perímetre per 3.4 m d’altura, anteriorment tènia d’imatge de Santa Maria de Valldigna cap a la Valldigna i l'escut de la Corona d'Aragó cap a Cullera.

L'excursió continua pel camí del canal de defensa entre els camps d'arròs de la marjal, on hem pogut vore moltes aus aquàtiques ja que s’està omplint els camps per a preparar-los per a plantar l'arròs. La visita contínua fins a l'ermita de Sant Llorens de l'Alcudiola, que actualment es troba el procés de rehabilitació; el poblat de l'Alcudiola es va deshabitar durant el segle XVIII, els desacords entre els veïns de Favara i Tavernes van portar a l'abandó d'esta ermita, en l'actualitat s'estan realitzant excavacions arqueologies i podem vore els restes de l'antic poblat musulmà de l'Alcudiola.

Pels camins de l'antiga partida visitem l'ullal del Gat, per a finalitzar en la muntanyeta del Bou, els quals es van col·locar 90 per tota Espanya l'any 1958, a la Comunitat Valenciana hi han11 bous, estan construïts de ferro amb un altura de 14 m.

Pel camí Vell, entrem a Tavernes, on finalitzem la Volta Ciclo-turística coneix els paratges de Tavernes.
Video de l'activitat

VOLTA CICLO-Turística, CONEIX ELS PARATGES DE TAVERNES

Eixida a les 9.00 hores de l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna amb les bicicletes.
Itinerari: camí Gandia, riu Vaca, Poblat del Ràfol, camí del riu Vaca, Sèquia Mare, Torre de Guaita (Esmorzar), Avinguda de la Marina, Parc del Llac, Canal de defensa, el Molló, Ermita de Sant Llorenç de l'Alcudiola, Muntanyeta del Bou, Tavernes de la Valldigna.

El total del recorregut és de 24 Km, els participants deuran portar aigua i l’esmorzar. l’Organització compta amb un vehicle per als possibles abandons o ruptures.
Els menors tindran que anar acompanyats d'una persona major. L'activitat no és competitiva. El recorregut discorre per camins amb la circulació oberta, per tant els ciclistes han de seguir les normes de circulació.Plànol de la ruta

AL•LEGACIONS AL PROJECTE DEL TRAÇAT DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ AÈREA DE 220 kV, A TAVERNES DE LA VALLDIGNA.

A l’atenció del SR. CAP DEL SERVICI TERRITORIAL D'ENERGIA.
Direcció General d'Energia (Servici Territorial).
EDIFICI PROP
C/. Gregorio Gea núm. 27 – 46009 VALÈNCIA
Expedient. ATLINE/2011/475/46 ECS/CCH

AL·LEGACIONS AL PROJECTE DEL TRAÇAT DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ AÈREA DE 220 kV, A TAVERNES DE LA VALLDIGNA.

Juan Vicente Vercher Gadea, amb DNI 73.911.589-P, i domicili a l’efecte de notificacions en carrer de Gabriel Hernández núm. 51-2, de Tavernes de la Valldigna (46760), en nom i representació de l’entitat Crup Muntanya Valldigna, amb CIF, G-97883458, compareix i com millor procedeixca, EXPOSA:

En relació amb l’exposició pública del projecte d’Instal·lació de la línia d’alta tensió, de 220 kV (DC-DX) A/S, E/S en el ST Platja de Tavernes des de la línea existent 220 kV Vilanova-ST Gandia. Terme municipal de Tavernes de la Valldigna (Expt. ATLINE/2011/475/46 ECS/CCH), presentem les següents al·legacions:

1.- En l’actualitat, per tota la vall de la Valldigna i pels termes de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna, hi ha instal·lades moltes línies elèctriques de baixa, mitjana i alta tensió, de 11kV, 20kV, 66 kV i dos de 132 kV i una d’ 220 kV. La instal·lació d’una altra línia d’alta tensió produeix un greu atemptat a la salut del veïns de la Valldigna, a l'agricultura, al paisatge, a l’ordenació del territori, al medi ambient, a la historia i a la cultura de tota la comarca de la Valldigna.

Considerem que la construcció d’un altra línia d’alta tensió de les esmentades característiques, produeix una gran distorsió en el medi físic on és instal·lada. L’avaluació de la contaminació visual que produeix es pot estimar en l’impacte negatiu, impacte irreversible, impacte directe i impacte permanent, que produeix una greu contaminació en el seu entorn; a més, les radiacions elf o de freqüències baixes, camps electromagnètics, s'agreugen quan les condicions d’humitat són molt elevades en tot el seu traçat, donat el seu emplaçament.

2.- IMPACTE AMBIENTAL
Considerem l'impacte del trajecte, i volem fer especial menció dels terrenys que s'utilitzaran per a la instal·lació dels pals de 40 metres, els quals resultaria molt negatiu per a Tavernes de la Valldigna, a més de constituir un greu atemptat paisatgístic i visual per als veïns de Tavernes i la seua platja. També cal fer referència al gran impacte que ocasionaria als terrenys de conreu que serien afectats greument, els cinc metres de seguretat i franja d’amplària fins els 75 metres, al llarc del seu traçat.

Considerem important l’impacte econòmic del traçat de la línia, ja que en el corredor d’influència es produiria una gran depreciació en els terrenys de conreu, baixaria el seu valor de venda com a conseqüència dels usos possibles així com el trastorn de la servitud amb l’existència dels pals elèctrics.

Considerem que el paisatge definit per les característiques del territori respecte a la geomorfologia i riquesa en la vegetació, fauna i a l’impacte ambiental són de considerat elevat interès per a preservar-los.

Considerem que el traçat afecta una zona de gran interès mediambiental, paisatgístics, faunístic, arqueològic..., i humà del terme de Tavernes de la Valldigna.

Considerem que afectarà visualment el conjunt paisatgístic de Tavernes de la Valldigna, especialment de la seua platja.

3.- ALTERACIONS NEGATIVES DEL TRAÇAT.
* DESTRUCCIÓ DE CULTIUS
* EFECTE DE BARRERA A LES AUS
* INTRUSIÓ VISUAL DEL TRAÇAT
* PROBLEMES D’AGREUJAMENT EN CAS DE PLUGES FORTES.
* EFECTES ARQUEOLÒGICS, PAISATGÍSTICS.

Entenem que les alteracions negatives -algunes molt greus des del punt de vista mediambiental- són el resultat de la construcció de la LÍNIA D’ALTA TENSIÓ. Per això, REBUTGEM la construcció DEL TRAÇAT DE LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ de 220 kV (DC-DX) A/S, E/S en el ST Platja de Tavernes des de la línea existent 220 kV Vilanova-ST Gandia. Terme municipal de Tavernes de la Valldigna.

4.- ALTRES CONSIDERACIONS.
Considerem un greu atemptat a la fauna, especialment a les aus, com:

l’ànec (Ànec platyrhynchos), la fotja vulgar (Fulica atra), l’arpellot (Circus aeruginosus) o d’esplugabous (Bubulcus ibis). garsa imperial (Ardea purpurea), camallarga (Himantopus himantopus), xitxarrot (Acrocephalus arundinaceus), fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) polla d'aigua (Gallinula chloropus). Aixa com especialment a les rapinyaries, l’àguila perdiguera, falco pelegrí, cernical, gavilà etc., tots ells aus protegides.…5.- INCIDÈNCIA EN LA PROPIETAT.
Les expropiacions que s'hi facen, representen una important agressió al règim de propietat del sòl. El traçat implica l’expropiació de molts metres quadrats de terreny. Quedaran moltes parcel·les improductives per la col·locació de pals que sobrepassen 50 metres quadrats cada una.


6.- CONCLUSIONS.

a.- S'ha d'entendre que és necessària la utilització d’energies no contaminants i que no afecten la salut de les persones, noves tecnologies renovables solars, vent, mar etc. Per això, aquest traçat de la línia d’alta tensió és DESACONSELLABLE.

b.- La construcció del traçat de la línia d’alta tensió influirà negativament en l'impacte ambiental i agreujarà els problemes en cas d'inundacions.

c.- EL TRAÇAT DE LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ PASSA PROP DE LA ZONA DE LA MARJAL DE LA SAFOR, UNA ZONA DE INFLUENCIA DEL PAS D’AUS.

d.- Les zones on es pretenen instal·lar els pals són d'un gran interès, social, paisatgístic i ecològic. A més, són terrenys agrícoles molt productius.

e.- La construcció del traçat de la línea no beneficia gens els veïns de Tavernes de la Valldigna.

Tavernes de la Valldigna, 17 de maig de 2012

SR. DIRECTOR TERRITORIAL
DE LA CONSELLERIA D’INDÚSTRIA, COMERÇ I ENERGIA.
C/ Gregorio Gea, 27 -46009- VALÈNCIA

I CURS D'HERBEROS

Al refugi la Bastida, al bell mig de la Serra Grossa, hem trobat el marc ideal per a fer un curs d'herberos, aquestos licors que ens agraden tant i que són una part imprescindible de la nostra gastronomia, cultura i etnologia.

Hem organitzat l'activitat per gust de promoure aquestos sabers, compartir-los i gaudir-ne, ja que són un ingredient principal de les nostres festes.

A cada poble hi ha un herbero, reflex de les herbes que s'hi troben, i hem decidit començar pel poble més famós: Bocairent, des d'on vindran Quim Puerto i uns companys amb experiència i llegat cultural generacional en el tema, que ens explicaran els procediments i truquets per a què isca bo, garantit! A més, Roger Cremades ens farà una introducció de les plantes a utilitzar i els seus aspectes culturals, divulgant l'obra de Joan Pellicer, entre d'altres.

Programació:

DISSABTE 16 DE JUNY
10.30 Trobada al pàrquing del Pla de Corrals (entre Simat de la Valldigna i Barxeta), sortida a peu cap al refugi (hi ha un 4x4 per si algú té dificultats, que també durà les motxilles de tothom qui ho desitge), 1 hora a peu.
12:00.- Xarrada explicativa de les plantes que es posen als herberos.
14:00.- Dinar. Posteriorment estoneta per al relax i gaudir del refugi i la seua tranquil·litat.
17:00.- Excursió per a buscar les plantes.
19:30.- Xarrada sobre com fer herbero: tradicions i trucs.
21:30.- Sopar.
22:30.- Tast d'herberos!

DIUMENGE 17 DE JUNY
09:00.- Segona excursió per trobar les plantes que ens falten.
11:30.- Taller: Com fem l'herbero?
14:00.- Dinar. Posteriorment estona de relax.
16:00.- Tornada cap al Pla de Corrals (pàrquing).

Qui vulga es podrà quedar tota la vesprada a gaudir de la tranquil·litat i la pau de l'espai i el seu entorn, anar a fer més herbetes per allí...

El preu (35€) inclou: 4 menjars (dos dinars, un esmorzar i un sopar), dormir al refugi (cal dur sac), ampolla, alcohol i herbes, xarrades sobre les plantes i sobre com fer herberos, 2 excursions per a trobar les plantes i el taller on farem l'herbero.
Inscripcions: grupmv@gmail.com
http://refugialberglabastida.blogspot.com/ ENTREU A VORE-HO!
Telèfon de contacte: 685633185
Bankia CCC: 2077 0168 18 3100799849. Data límit inscripció 8 de juny. Places limitades, 20

EL GMVALLDIGNA PARTICIPA EN EL CAMPAMENT TERRITORIAL D'ALACANT.

Este cap de setmana els dies 12 i 13 s’ha celebrat en la localitat alacantina de Xàbia el CAMPAMENT TERRITORIAL D'ALACANT DE LA FEMECV, organitzat pel Centre Excursionista de Xàbia, a esta activitat federativa a nivell de tot el territori de la Comunitat Valenciana han participat membres del GMValldigna.

Enguany concedia amb la celebració del 25 aniversari del Parc Natural del Mongó i per a este esdeveniment, es van preparar activitats al contorn de la majestuós silueta del Mongó.
El diumenge 13 els muntanyencs van poder realitzar una ruta circular d’una distància de 14 Km. amb un desnivell de 246 m, l’excursió era apta per a tots el públic, va començar en el pavelló d’esports de Xàbia, discorria entre els camins del terme per a anar a buscar l’ermita del Calvari, continuant cap al Parc Natural del Mongó i visitant els Molins Centenaris. Els guardes del parc van realitzar un xicoteta introducció de l’entorn, continuant cap al cap Sant Antoni i baixant cap a Xàbia.

Els membres del GMVAlldigna van aprofitar per a entregar als senderistes assistents, el fullet informatiu de la pròxima activitat que serà organitzada pel grup de la Valldigna de la Marxa i Pernocta de FEMECV, a celebrar els dies 8 i 9 de juny, en la localitat de Quatretonda.


EL GMVALLDIGNA DENUNCIA I CONSIDERA UN DELICTE ELS SENYALS SERRATS A SIMAT I BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA

Des del GMValldigna volem denunciar els actes de vandalisme que han patit les senyalitzacions indicatives de rutes i senders a la zona de l'horta de Simat i Benifairó.

Cal preguntar que hi ha darrere d'aquests actes vandàlics i delictius, ja que no és la primera vegada que passa. Està molt clar que els que actuen d'aquesta manera perseguixen l'objectiu de danyar la Valldigna, la seua imatge i el seu desenvolupament turístic. Esta senyalització tenia com a objectiu d'una banda, senyalitzar uns camins per afavorir el recorregut de les rutes i col•laborar a que els senderistes no caminen per fora de les mateixes, i en segon lloc, donar més importància a la nostra natura i el nostre entorn ecològic i els nostres paisatges com els principals valors del nostre territori, contribuint així a atraure visitants per afavorir el desenvolupament turístic i, per tant econòmic de la Valldigna. Per la qual cosa, els que realitzen aquests actes delictius estan ajudant a que la Valldigna no tire endavant, que potser és aquest el principal objectiu dels qui fan aquests actes vandàlics i delictius.

En conclusió, la persona o persones involucrades en aquest delicte ecològic o pateixen algun tipus de malaltia o són uns delinqüents. El fet de serrar multitud de senyals interpretatius de senders es considera un atac a la integritat del medi i al futur del turisme rural de la zona.

Esperem i demanem que les administracions corresponents es posen mans a l'obra i reposen els senyals el més prompte possible, a l'hora que s'intensifique la vigilància rural per a buscar de detindre el o els delinqüents que han provocat aquest delicte ecològic.

Des del GMValldigna sempre defensarem el nostre territori.


  

El GMValldigna realitza la marxa popular a les Creus de Tavernes

Foto Luis Ferrando

El passat dimarts 1 de maig, el Grup Muntanya Valldigna va realitzar la tradicional marxa a les Creus de Tavernes de la Valldigna amb companys i companyes excursionistes.


Els participants van recórrer la tradicional ruta de les Creus, gaudint de les seues impressionants vistes i del ric patrimoni històric de la serra com la senda dels Amoladors, construcció realitzada amb pedra en sec, tècnica mil·lenària que antigament s'utilitzava per a salvar les fortes pendents de la muntanya per mitjà de la construcció de zig-zags. També, van poder visitar el Pla de la Sangonera, que inclús conserva restes de construccions del passat de l'agricultura de la muntanya. En la visita a les Creus, els membres del GMValldigna van explicar als muntanyencs la història de les Creus; les primeres van ser col·locades en agraïment a la finalització d'una epidèmia de còlera que es va patir a Tavernes i tota Espanya. Es van visitar les Fontetes de Cantus, on estan situades les recentment declarades per la Generalitat com a zona arqueològica, les Covetes de Mossèn Ricard, visita obligada, per a conèixer el patrimoni històric artístic de Tavernes de la Valldigna.

Els participants van gaudir d'un dia esplèndid, on van poder estar en contacte amb la natura, la cultura i la història del poble de Tavernes de la Valldigna, capital de la Comarca “La Valldigna”.

Des del GMValldigna volem donar a conèixer tot el nostre patrimoni històric-artístic i gaudir dels bells racons existents a la Valldigna.MEMBRES DEL GMVALLDIGNA I DE LA FEMECV PARTICIPEN EN L’XI DIA NACIONAL DEL SENDERISTA DE LA FEDME.

Del 28 d’abril a l'1 de maig s’ha celebrat l'XI DIA NACIONAL DEL SENDERISTA de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada, en les poblacions Aragoneses de Riglos, Loarre i Anies, organitzat pel Club Peña Guara d'Osca.

A esta activitat federativa a nivell de tot el territori nacional, han assistit els vocals de la FEMECV, Jesús Moreno del Centre Excursionista Rotova SEMAN, Socorro de Rescat en Muntanya i Refugis i Paco Sales del Grup Muntanya Valldigna, activador del Senderista.

El diumenge 29 d’abril es va realitzar l'ACTIVITAT CENTRAL, que va comptar amb la programació de dos activitats de les sis previstes per a eixe dia, per les serres de Riglos, Loarre i Anies per on discorrien les excursions. A pesar de les males condicions climatològiques l’activitat va comptar amb la participació d’uns 300 senderistes vinguts de tots els racons de la geogràfica espanyola. L’activitat finalitzava al migdia, amb un dinar de germanor i l'acte protocol•lari en el pavelló poliesportiu de la població de la Vila d'Ayerbe. En l'acte estigueren presents: el President de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada, Joan Garrigos, l'Alcalde de la localitat Carlos Marco i el president del Club de Muntanyencs de Tenerife José Carlos Bravo, que va invitar a tots els presents i als muntanyencs de tota Espanya, a la pròxima edició que se celebrarà el pont de l'1 de maig del 2013 a la seua illa.

Cal destacar la bona organització del Club Peña Guara, ja que totes les activitats es van caracteritzar per les males condicions i el mal temps, la pluja acompanyà a tots els muntanyencs durant tots els dies. Es van haver de canviar i variar alguns dels recorreguts de les marxes pel mal estat del terreny, cosa que l’organització va saber coordinar perfectament. Es va donar informació als participants de les rutes muntanyenques i les visites al patrimoni històrico-artístic de la zona de Riglos, Loarre i Anies, amb rutes alternatives.