COM FER-SE SOCI.

La quota de soci és de 25€ (any natural).

Teniu que omplir les vostres dates. 


Nom i Cognoms.-
Adreça.-
Data de naixement.-
Població.-
CP.-
Província.-
Telefono.-
Correu electrònic.-

Les feu arribar a esta adreça a:

GRUP MUNTANYA VALLDIGNA
Carrer de Gabriel Hernandez nº 51-2
Tavernes de la Valldigna 46760
València.


Al correu electrònic del GMV: grupmv@gmail.com

Rebreu la nostra notificació indicant-vos els passos a seguir, per completar la vostra sol·licitud.
_________________________________________________

Nota:
Si el nou soci és menor d'edat, teniu que donar les dades de un pare o tutor. Necessitarem també el número de la targeta sanitària (4 lletres i 10 números), en el cas de demanar-li la targeta federativa.
_______________________________________________