TU DENUNCIES

Aquest apartat pretén que qualsevol persona que detecte alguna acció que perjudique l'entorn natural de la Valldigna ho comunique (per exemple: abocaments il·legals, falta de senyalitzacions, deixalles a la muntanya, contaminació d'aigües, desperfectes en infraestructures... ).

Des del GMValldigna farem el possible per tal que aquestes denuncies arriben a les administracions pertinents per tal que ho solucionen.

En cas d'adjuntar una foto, envia'ns-la a grupmv@gmail.com.