AL·LEGACIONS HOMOLOGACIÓ MODIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE TAVERNES

l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha encetat un Pla de Participació Ciutadana sobre la versió preliminar de l'Homologació Modificativa del Sòl No Urbanitzable de Tavernes de la Valldigna.
a continuació detallem les al·legacions que hem fet des del GMValldigna: