SIGNATURA DE CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA I EL GMV

El Grup Muntanya Valldigna i l’ajuntament de Simat de la Valldigna, signen un conveni de col·laboració. L’objecte d'este Conveni és concedir una ajuda econòmica per la realització i desenvolupament d’activitats de l’aire lliure, d’aventura, de foment i respecte al medi ambient i dinamització turística en àmbit mediambiental de Simat de la Valldigna.

El Grup Muntanya Valldigna, seguint amb el compromís adquirit en el conveni, amb l'Ajuntament de Simat de la Valldigna i els ciutadans d'esta població a fi de difondre els valors medi ambientals, turístics, paisatgístic, monumentals del seu terme municipal.