EL GMV PARTICIPA EN LA FIRA TURISME INTERIORRIZA-T

La Mancomunitat de la Valldigna, ha participant en la 3ª Edició de la Fira de Turisme INTERIORZA-T, organitzat per la Diputació de València, la fira ha estat instal·lada durant els dies 27, 28 i 29 de març en la Plaça de bous de València i ha contat amb la participació dels principals municipis i Mancomunitat de la Comunitat Valenciana. Membres del GMValldigna ha estat en l'estand representant a la Mancomunitat de la Valldigna.