CREACIÓ DE RUTES TURÍSTIQUES I RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI

Creació i disseny de rutes turístiques, paissagístiques i mediambientals

RUTAS SALUDABLES DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA____________________________________

RUTA TURÍSTICA DE BARX DE LA NEVERA I LES BASSES DE LA DROVA.

PARATGE NATURAL MUNICIPAL DEL RIU BARXETA.RUTA PAISATGISTICA DE LA MALLÀ, BARXETA.RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI

RECUPERACIÓ D'UN FORN DE CALÇ A SIMAT DE LA VALLDIGNA