REPARACIÓ DE SENYALITZACIÓ DE SENDERS

El Voluntariat Ambiental del GMValldigna, repara la senyal arrancada de la recent ruta senyalitzada del sender de la muntanya de L’Ombria (PR-CV51 V1), cal recordar de la importància que tenen el mantindré estes senyals, ja ajudem a seguir els recorreguts de les rutes senderis-tes, sobretot als usuaris que no son de la zona.