LES INSTAL•LACIONS ESTACIÓ DE TRANSFORMACIÓ DE LA VALLDIGNA PASSA DE 132/20 KV A 220/21.5 kV.

El Divendres passat 22 de juliol del 2016, es va  anunciar per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sistemes Productius, Comerç i Treball, sobre l'autorització administrativa per a l'ampliació del CT Valldigna.

La resolució autoritza a Iberdrola a què àmplia la subestació,  aprovada el 29 de novembre del 2010 d’utilitat pública, que passa de 132/20 kV  a 220 kV, en les dites sol·licitud autoritza el canvi de potència de l'actualment instal·lada, amb un nou transformador de potència trifàsica en bany d'oli de 50 MVA i una relació de transformació de 220/21.5 kV.

El que més ens preocupa és que l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, on està situada el centre de transformació,  segons l'orde no consta en el dit expedient cap resposta a l'informe, que segons la companyia Iberdrola va remetre el dia 28 de gener del 2014, sense haver rebut resposta per part del consistori valler.

Per consegüent les instal·lacions en el CT Valldigna quedaren de la manera següents: Una transformació dotada amb dos transformadors de potència T1 i T2 de relació 220/21.5kV  i 50 MVA de potència cada u, amb un pressupost de litigi d'1.493.995,62€.


Des del GMValldigna, considerem que ja ha segut un despropòsit en haver instal·lat d’una línia d’alta tensió de les esmentades característiques a la Valldigna, que ha produït  una gran distorsió en el medi físic així com greu contaminació visual al paisatge, ara s’agreujaran amb la seua ampliació de tensió les radiacions elf o de freqüències baixes, camps electromagnètics, seran  molt mes  elevades en tot el seu traçat, per tant mes perjudicials pels veïns de la Valldigna.