LA SENDA DELS AMOLADORS DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA ESTA EN PERILL DE DESAPARÈIXER.


Des del GMValldigna lamentem l’estat de la senda dels Amoladors, que esta en perill de desaparèixer, les conseqüències son, els despreniments de pedres que s'estan produint-se en el Barranc de la Penya Roja, estos despreniments estan trencant els marges laterals de pedra en sec del sender, degut a estos corriments de grans pedres i la intensitat de les pluges caigudes durant l’hivern de l’any passat.

La senda dels Amoladors és un antic camí de ferradura que puja des de la ciutat de Tavernes de la Valldigna fins al pla de la Sangonera, un zona molt tradicional i lligada a d’història i les persones de Tavernes de la Valldigna. Esta construïda amb l'antiga tècnica de la pedra en sec, estes sendes situades en les nostres muntanyes de la Valldigna, han sigut utilitzats en el passat pels peregrins, pastors i agricultors gent que comptava amb pocs recursos econòmics, durant principis del segle XIX i durant la primera mitat del segle XX.

La pedra en sec és una tècnica mil•lenària, es basa en travar la pedra calcària, col•locant-la hàbilment i encaixant-les, es sostenen per la seua pròpia pressió i es caracteritza per no utilitzar per a la seua construcció cap tipus de material per a lligar-la, la pedra en sec, esta considerada com una de les primeres tecnologies constructives que realitza l'home, la tècnica ha transmès de generacions en generacions.

El pla de la Sangonera i del Barber, presenten un paisatge on destaca l'esforç de conquistar els terrenys agrestos de la muntanya per a fer-los cultivables, bancals, camins, senders i cases per a guardar les ferramentes de cultiu, inclús cases on a penes fa uns 40 anys vivien famílies en estos llocs, els quals en l'actualitat són visitats per molts excursionistes. És la nostra obligació el mantindré el llegat que hem rebut dels nostres avantpassats, perquè les futures generacions pugen gaudir dels nostres paisatges, de la nostra cultura, història i del ric patrimoni que tenen les nostres muntanyes.