TARGETES FEDERATIVES

TRAMITACIÓ DE LES TARGETES FEDERATIVES 2017

Com pots tramitar la teua targeta Federativa de Muntanya:

1er.- l' Opció mes ràpida: enviant les dades directament a la FEMECV, fent la transferència i la sol·licitud directament a la FEMECV. La targeta s'enviarà al GMV i després nosaltres l'enviem al vostre domicili.
2on.- Enviar una còpia del DNI, correu electrònic i nº telèfon (si es la primera vegada que la demanes).
3er.- Per correu electrònic demana-la i fas una transferència amb el vostre nom i cognoms i tipus de modalitat que heu triat al compte del Grup Muntanya Valldigna (+0.50 cèntims de gastos  d'enviament).

BANKIA: 2038 - 6121 - 05 - 6000007097

PREUS 2017
A. PRESTACIONES BASICAS (SOLO ESPAÑA)
CATEGORÍAGENERALIR.C.FEDMEFEMECVTOTAL
MAYORES33,20 €0,45 €11,75 €23,30 €68,70 €
JUVENILES33,19 €0,45 €5,60 €13,06 €52,30 €
INFANTILES23,90 €0,45 €1,20 €5,65 €31,20 €

B/1 LICENCIA DEPORTIVA PARA ESPAÑA, PIRINEO FRANCÉS Y ANDORRA

CATEGORÍAGENERALIR.C.FEDMEFEMECVTOTAL
MAYORES61,80 €0,45 €11,75 €23,30 €97,30 €
JUVENILES61,69 €0,45 €5,60 €13,06 €80,80 €
INFANTILES43,85 €0,45 €1,20 €5,65 €51,15 €

B/2 LICENCIA DEPORTIVA PARA ESPAÑA, EUROPA Y MARRUECOS

CATEGORÍAGENERALIR.C.FEDMEFEMECVTOTAL
MAYORES101,40 €0,45 €11,75 €23,30 €136,90 €
JUVENILES101,39 €0,45 €5,60 €13,06 €120,50 €
INFANTILES101,40 €0,45 €1,20 €5,65 €108,70 €

B/3 LICENCIA DEPORTIVA PARA ESPAÑA Y RESTO DEL MUNDO

CATEGORÍAGENERALIR.C.FEDMEFEMECVTOTAL
MAYORES141,10 €0,45 €11,75 €23,30 €176,60 €
JUVENILES141,14 €0,45 €5,60 €13,06 €160,25 €
INFANTILES141,10 €0,45 €1,20 €5,65 €148,40 €

TEMPORAL. PRESTACIONES BASICAS (SOLO ESPAÑA)

CATEGORÍAGENERALIR.C.FEDMEFEMECVTOTAL
TODAS9,00 €0,00 €0,0 €5,00 €14,00 €
- La validez de la licencia es de año natural (1 de Enero a 31 Diciembre 2017), independientemente de cuándo se tramite la licencia caducará el 31 de Diciembre y la prima es fija.
- La tramitación de la licencia sin pertenecer a un club de montaña inscrito en esta Federación tiene un coste adicional de 11 €, en caso de solicitar la licencia temporal el coste adicional es de 4 €
- La tramitación de cualquier ampliación lleva un recargo de 5 €

PASSOS A SEGUIR EN CAS D'ACCIDENT

COMUNICACIÓ DE SINISTRE DE FEDERAT

COBERTURA GENERALI

OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
Prestació d’assistència sanitària en cas de lesió corporal que derive d’una causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l’assegurat, sobrevinguda pel fet o per l’ocasió de l’exercici de l’activitat esportiva per la que l’assegurat es trobe afiliat i que li produïsca invalidesa temporal, permanent o mort.

COMUNICACIÓ
El federat accidentat haurà de comunicar com a màxim en 7 dies la seua situació en cas d’accident esportiu a Howden Iberia (corredoria que presta els seus serveis a la Federació), per a tramitar l’obertura de l’expedient corresponent amb GENERALI. Perquè l’obertura de l’expedient siga correcta, s’han de donar els passos següents:

Procediment NORMAL:
1. El federat telefonarà a Howden Iberia (902 551 587 en horari de 9h a 14h / de 16h a 19h de dilluns a dijous i de 9h a 15h els divendres) per a informar de la seua situació, i haurà d’aportar les següents dades en la mateixa telefonada o via correu electrònic immediatament després:
1. Nom i cognoms
2. DNI
3. Núm. de llicència
4. Telèfon i correu de contacte
5. Adreça personal
6. Explicació del sinistre i/o informe mèdic-hospitalari de la primera assistència rebuda en el centre mèdic concertat per GENERALI. En el cas que no sàpia on acudir, pot telefonar al 902 053 902.
2. Es proporcionarà al federat via correu electrònic des de Howden un comunicat d’accidents amb el qual acudirà al metge, i posteriorment haurà de ser remés pel federat a Howden Iberia.
3. A continuació, Howden Iberia enviarà la documentació aportada pel federat a GENERALI per a la posterior autorització de següents prestacions necessàries.
 Procediment en cas d’URGÈNCIA mèdica:
S’entén com a tal l’atenció sanitària la demora de la qual puga significar un perill greu per a la vida de la persona.
Si el federat haguera d’acudir immediatament en el moment posterior a l’accident a un centre mèdic d’urgències:
1. Podrà telefonar a Howden Iberia (902 551 587) en horari laboral (dilluns a dijous, de 9h a 14h / 16h a 19h i divendres, de 9h a 15h ) o al 902 053 902 per a informar-se dels passos a realitzar en qualsevol moment (telèfon d’assistència 24 hores els 365 dies de GENERALI).
2. Es recomana acudir a URGÈNCIES de centres concertats per GENERALI. Després de l’assistència mèdica, s’haurà de proporcionar un comunicat d’urgències que el federat enviarà tan ràpidament com siga possible a Howden Iberia juntament amb l’informe mèdic, si n’hi haguera. Si per alguna circumstància acudix a un centre NO Concertat, hi haurà d’aportar les factures per al seu posterior reembossament.
3. Després de l’assistència mèdica d’urgències, s’iniciaran els mateixos passos que en un procediment normal.