EL GMVALLDIGNA COMUNICA EL MAL ESTAT DE LAS SÈQUIES DEL TERME MUNICIPAL DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Des de la Secció de Voluntariat Ambiental del GMValldigna i durant les tasques de vigilància ambiental, s’han detectar el mal estat que presenten moltes sèquies del terme municipal de Tavernes de la Valldigna, algunes d’elles estan completament tapades de fem, així com hi han moltes botelles de plàstic i de recipients de plaguicides.

Els Voluntaris volen fer vore als qui les tiren, que este fem hi ha que tindre-ho molt en conte, ja que encara que moltes vegades es invisible, son una fort aportació per contaminar els rius i finalment contribueixen al deteriorament de la mar, del medi marí i de la vida subaquàtica que es on van a parar estos productes, molts d’ells son tòxics causant greus efectes en la cadena alimentaria.

Segons la ONU, tots els anys van a parar als oceans mes de 10 milions de tones de plàstics, totes estes tones de fem es concentren en illes  que van surant pels oceans.

Des del Grup Muntanya Valldigna demanem a l'administració que fiquen les mesures necessàries per a preservar els espais nets, a l’hora que s’intensifiquen la vigilància ambiental per a buscar o denunciar a les persones que fan mal al nostre territori.