EL GMVALLDIGNA INFORMA DEL TALL DEL CAMÍ TRAVESSER DE FAVARA

A través de la present carta, ens dirigim a vosté per  intentar solucionar una problemàtica que afecta a les rutes dels senders i les xarxes de sendes que disposem en el nostre terme municipal. Aquest problema  existeix des de fa alguns anys i perjudica els senderistes ja que són moltes les persones que en l’actualitat utilitzen assíduament la ruta afectada.

La qüestió que estem plantejant es refereix al tall del Camí Travesser de Favara, a l’altura  de l’entrada del Club de Tennis (senda PR-CV 39). Pujant a la dreta s’inicia la ruta que  porta a les zona de la Font de la Granata i senders de les Creus (PR-CV38).
           
El problema radica en les portes de ferro que existeix en l’actualitat en l'inici d’aquesta ruta i que  impedeix l’accés a un camí públic. Aquest fet condiciona la gent del poble i els senderistes, en general a no tindre accés a peu des de Tavernes als paratges  mencionats anteriorment i, pel mateix camí, la situació s’agreuja quan pretenem desplaçar-nos a peu des de la nostra ciutat, al Paratge de Sant Llorenç o al Mirador de la Mediterrània, dos dels paratges més significatius d’aquesta ruta senderista, que com bé hem dit molt utilitzada per les persones que en l’actualitat practiquen aquest esport.
           
Per tots aquest motius sol·licitem que vosté, prenga les mesures oportunes per deixar el pas lliure al Camí Travesser de Favara, perquè d’aquesta manera es puga accedir lliurement a les  zones de Sant Llorenç, el Mirador i senders de les Creus, les quals entenem són zones  i rutes d’interès paisatgístic i turístiques que els  ciutadans tenen dret a gaudir sense ningun tipus d’impediment.
  

Juan Vte. Vercher Gadea
President del GMValldigna


Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna