EL GMVALLDIGNA COMUNICA ELS ABOCAMENTS DE TANQUES DE FERRO ALS DESAIGÜES DE L’AUTOPISTA AP7.

Des de la Secció de Voluntariat Ambiental del GMValldigna i durant les tasques de vigilància ambiental, informem que: des de fa algunes setmanes s'estaven canviant les tanques de ferro que estaven trencades en l’autopista AP7. Aquestes tanques de ferro s’han deixat per dins dels desaigües de l’autopista AP7, així com també, hi ha un abocador incontrolat.

Atenent a les circumstàncies citades anteriorment, entenem que es poden produir taponaments en els desaigües en cas de pluges, i perjudicar als terrenys de conreu dels voltants, pel que demanem que a la major brevetat possible es retiren les esmentades tanques de ferro. Per la nostra part, els voluntaris han llevat les malles que estaven en els tubs mes estrets.

Tot i això, demanem que s’informe a la Demarcació de Carreteres de l’Estat de la Comunitat Valenciana de els fets ocorreguts amb el fi de investigar el fets.

  


Secció de Voluntariat Ambiental
GRUP MUNTANYA VALLDIGNA