ABOCAMENTS D’URALITA EN VARIES ZONES DE LA VALLDIGNA

 Des de la Secció de Voluntariat Ambiental del GMValldigna i durant les tasques de vigilància ambiental, s’han detectar un abocador incontrolat d’uralita en el camí del Pla prop del recent restaurat Moli Vell, al terme de Tavernes de la Valldigna.

Cal recordar Les plaques de ciment i amiant, comunament dites "d’uralita" per ser la marca de què era el seu principal fabricant, contenen fibra d’amiant. Està considerada material tòxic, és innòcua quan està sencera, però és molt perillosa si pot soltar pols i esta trencada, com és el cas. Està prohibida a tota Europa i hi han moltes reclamacions de prohibir-la a nivell mundial.

Des del Grup Muntanya Valldigna demanem a l'administració que fiquen les mesures necessàries per a preservar els espais nets, a l’hora que s’intensifiquen la vigilància ambiental per a buscar o denunciar a les persones que fan mal al nostre territori.