EL GMVALLDIGNA SIGNA EL CONVENI D’ACTIVITATS FEDERATIVES 2013


Este dissabte 12 gener, s’ha celebrat en la seu de la Federació d’Eports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana situada en la localitat Alacantina d’Elx, la signatura dels convenis amb els Clubs i seccions de muntanya que realitzaran activitats dins del calendari Federatiu de la FEMECV.

El President de la Federació Francisco Dura Sempere, va donar les explicacions pertinents sobre les activitats de les distintes modalitats esportives que realitza la Federació, s’entregà la documentació amb les pautes que s’han de seguir per tots els representants de les entitats que s’havien congregat, vinguts de tots els racons de la geografia Valenciana, desprès es va realitzar les signatures dels convenis. Per part del GMValldigna té adjudicada l’activitat del Campament Territorial de Valencia.