VALORACIÓ PARTICIPACIÓ EN ELS PORRATS I LA FIRA D'ESTIU

El GMValldigna ha participat enguany en els Porrats del Clot de la Font, Sant Llorenç i en la Fira de Sant Jaume, que s’han celebrat durant esta temporada estival a Tavernes de la Valldigna.

La valoració que des d’esta entitat Valldignenca fem, és positiva, ja que entenem que tot el que siga promoure els valors ambientals, turístics, així com mostrar els productes tradicionals que es confeccionen en la Valldigna, són sempre ben rebuts i tenen un bona acceptació pels turistes i visitants que vénen a la Valldigna durant la temporada estival.

Si bé, hem trobat a faltar la participació de la Mancomunitat de la Valldigna, entenem que esta entitat comarcal ha d’estar present en tots els actes i activitats que es celebren en tot el conjunt de la Valldigna. Recordem la importància de continuar promovent i realitzant activitats des de la Mancomunitat de la Valldigna, així com seguir realitzat les que s’organitzaven durant estos anys arrere. Moltes persones de les que participaven als porrats, s’acostaven demanant informació sobre les activitats, com per exemple, les rutes organitzades de senderisme i mostraven la seua decepció per no continuar fent-les este any ja aquetes activitats comptaven amb un gran nombre de participants.

També volem destacar les tasques que realitzava la mancomunitat de neteja i manteniment de les sendes homologades de la comarca, tan conegudes i valorades des de fa anys pels senderistes i turistes que visiten el nostres paratges. A més, volem informar que algunes de les sendes comencen a tapar-se per tindre una gran quantitat de llenya al seu recorregut.

Des del GMValldigna apostem per tot el conjunt de Valldigna, entenem que junts tenim molt que oferir a les persones que ens visiten tots els anys. Els turistes que es van acostar al nostre estant, ens demandaven informació sobre la nostra comarca, senderisme, turisme, cultura, el Monestir de Santa Maria de Valldigna, gastronomia, rutes de BTT..., per eixe motiu demanen que es confeccionen més fullets d’informació turística sobre i de la Valldigna.