XARRADA / COL•LOQUI SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El dijous 21 de juny a les 20.00 hores es celebrarà en la biblioteca municipal de Simat de la Valldigna, una xarrada / col·loqui sobre “Violència de Gènere”. La xarrada, esta organitzada pel Grup Muntanya Valldigna i la regidoria de cultura de l’ajuntament de Simat de la Valldigna. Serà impartida pels tècnics professionals en l’educació i la seguretat ciutadana. Esta orientada a tot en públic en general, sobretot al mes jove, on poden començar a veure's les primeres experiències sobre la violència de gènere.
Del GMValldigna volem constatar que històricament, la violència de gènere ha estat tan arrelada en la nostra societat, que, a hores d’ara, ens costa identificar-la. Quan finalment ens adonem passa a denominar-se problema social, entès com aquell que el pateix de manera sistemàtica un tipus de col·lectiu. L’existència dels grups feministes han ajudat a assenyalar aquesta nova realitat i, juntament amb altres agents socials: mitjans de comunicació, associacions de defensa dels drets humans, etc, han identificat aquest greu problema.