PROJECTE DEL CAMÍ REIAL

l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna a remes al GMValldigna, l'inici del Pla de Participació Ciutadana en el Procés de Participació Pública de l'Estudi d'Integració Paisagistica del projecte de la Nova carretera (Camí Reial), entre la CV-603 (la Calça), amb l’enllaç amb la CV-605 (Xeraco).

Els panells del projecte estan exposats en la planta baixa de l’ajuntament i van acompanyats per una enquesta, de la que s’ha remets una còpia al GMValldigna amb el fi que pugam participar en el desenvolupament de l'esmentat estudi de participació paisatgística.

Des del GMValldigna volem expressar el nostre desacord en l’execució este projecte, ja que entenem que va reportar mes perjuins que beneficis, seria mes natural que la carretera continuarà el seu trajecte actual, igual que els trams ja construïts. Entenent que ampliant el pas de la carretera l’’actual al seu tram per executar del Camí Reial, seria menys perjudicial i econòmic que fer una carretera nova.

El canvi del traçat pot reportar afeccions amb el rec i la divisió dels terrenys per on és projecta la nova carretera, ja que afectarà nombroses parcel•les de ple cultiu.