EL GMVALLDIGNA COORDINA ELS TREBALLS DE MILLORA EN LES ZONES AFECTADES PELS INCENDIS A SIMAT DE LA VALLDIGNA.La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna conta amb la col•laboració del Grup Muntanya Valldigna, que s’encarregarà de coordinar les tasques d'adequació i millora de les zones afectades pels incendis de setembre de l'any passat que van cremar 158,7 hectàrees al terme municipal de Simat. Les actuacions es realitzaran en la Serra del Toro i la Serra de la Barcella.


Principalment, les tasques que es realitzaran seran: la restauració de la coberta vegetal, treballs selvícoles mitjançant podes i clares, construcció de faixes i reparació de murs de mamposteria dels bancals i sendes construïdes amb la tècnica de pedra en sec, també es pretén preparar el terreny per la seua posterior repoblació i plantació.


Les muntanyes de Simat de la Valldigna, la Serra del Toro i la Serra de la Barcella, sofriren un incendi devastador durant els dies 7, 8 i 9 de setembre de 2010. La zona presentava una gran varietat de matoll i arbrat (pins, carrasques, oliveres, garrofers). Esperem que amb aquestos treballs de millora es puga evitar l'erosió d'aquestes muntanyes, tan valuoses per a la Valldigna.


Xavi Català,
Grup Muntanya Valldigna.