LA MACOMUNITAT DE LA VALLDIGNA I EL GMVALLDIGNA SIGNEN EL CONVENI DE 2010


El president La Mancomunitat de la Valldigna José Luis Ferrando i el President del Grup Muntanya Valldigna Juan Vte. Vercher Gadea, signen el conveni de col•laboració del 2010, amb l'objecte de concedir una ajuda econòmica per a l'organització i exercici d'activitats d'aire lliure, d'aventura, fomentar el respecte al medi ambient i activitats culturals que comprenguen tot l'àmbit de la Valldigna.

Enguany el GMValldigna esta col•laborant plenament amb la Mancomunitat de la Valldigna, en el calendari d'activitats organitzades per l'ent valldignenc o les pròpies que estan dirigides pel GMValldigna, com l'organització de les rutes senderistes que s'han realitzat durant la temporada estival, manteniment de la senyalització i neteja de les sendes de la Valldigna.

El GMValldigna ha adquirit recentment un vehicle 4x4, que destinarà tant a la vigilància mediambiental, com per a realitzar treballs de manteniment i recuperació de les sendes de la Valldigna, portant el material a llocs on l'accessibilitat es dificultosa, així com per al suport en les activitats que es realitzen al medi ambient.

El president de la Mancomunitat de la Valldigna José Luis Ferrando, ha signat recentment els convenis de col•laboració amb altres entitats de la comarca: Associació Cultural de Balls Populars de La Vall de Tavernes, Assemblea Local Creu Roja Tavernes de la Valldigna, Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna, Club Ciclista la Valldigna, Orquestra la Valldigna i el Club Atletisme la Valldigna; mantenint el compromís amb les entitats de la comarca, significat que la Mancomunitat de la Valldigna, com ve sent habitual des de fa alguns anys, pretén potenciat tot el que siga promocionar la Valldigna i difondre el seu patrimoni cultural, històric i mediambiental.