EL GMVALLDIGNA COL•LABORA AMB L'AJUNTAMENT DE BARXETA, PER A PROMOCIONAR TURISTICAMENT EL MUNICIPI.


El GMValldigna col•labora amb l’ajuntament de Barxeta, amb l’objectiu de la senyalització de les sendes del municipi, el projecte que estem realitzant contempla la senyalització de la senda de la Serra de Barcella (PR-CV396), així com el Paratge Natural Municipal del Riu Barxeta, este projecte es realitza gràcies al conveni de col•laboració i amb l'Agència Valenciana de Turisme que també corre amb el seu finançament.

En l’execució d'este projecte, també s’ha inclòs la informació i la senyalització, així com la gestió de l’homologació de la senda la Serra de la Barcella i del Paratge Natural Municipal Riu Barxeta, elements que s’han destinat a obres especials i concretes que van dirigides a la difusió i atracció del municipi per als turistes. També contempla la construcció d’una caseta de fusta per a l’observació de les aus existents en el Riu Barxeta, així com la senyalització de tots els barrancs de terme. Destacant com a element principal tota la zona del Paratge Natural Municipal del Riu Barxeta, on s'han instal•lant cartells i un panell de formigó el qual indica el nom d'este important Paratge, en tot el seu recorregut pel terme municipal de Barxeta.

Amb estes ajudes de suport a l’economia local, l’ajuntament de Barxeta, pretén fomentar el turisme pels seus sendes d’interès públic, l’ús excursionista i esportiu en les muntanyes i espais forestals, de forma integrada, combinant-la amb la protecció i conservació dels recursos naturals del municipi.

Des de GMValldigna també volem destacar de tots estos treballs realitzats, la importància que té en la recuperació i integració en la Xarxa de Sendes de la Comunitat Valenciana i la recuperació de tots els antics camins, tant pel seu valor històric, cultural i mediambiental, així com activar l’economia local, promoure el gaudir respectuós de la naturalesa com a espai de cultura i d’oci.

El Paratge Natural Municipal Riu Barxeta constitueix un exemple d’ecosistema típic de ribera, amb flora i fauna característiques, té aigües permanents durant tot l’any, per l’aportació de tots els seus barrancs que tenen molt bona qualitat, d’ací el bon estat de conservació de tots els ecosistemes. La vegetació de ribera presenta diversitat d’hàbitats condicionat per la presència i proximitat a l’aigua. El paratge comprèn la totalitat del llit del riu, així com els barrancs tributaris al mateix, ocupa una superfície de 80,144 ha.

Des del GMValldigna, comptant amb la nostra experiència estem compromesos amb l’ajuntament de Barxeta, a fi de col•laborar a portar a fi tots estos projectes i donar a conèixer el públic en general, tots estos paratges tan característics i emblemàtics, aprofitant també per a la difusió turística del municipi.