EXCURSIÓ AL BARRANC DE MANESA (PR-CV60)


Este diumenge dia 6 de juny, seguint amb el calendari d'activitats programades amb col•laboració de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, hem realitzat una excursió al pla de Barx, recorrent la senda de la Microrreserva de Flora del Barranc de Manesa. destaquem la gran varietat de plantes i els seus boscos de falagueres i de sureres. Hem visitat la Nevereta i la Nevera, dos grans exponents de la importància del comerç de la neu que realitzaven els monjos del Monestir de Valldigna. L'excursió va continuar pel camí de l’Asegador fins al la font de la Puigmola, l'Avenc de la Donzella i la tornada a la població de Barx.