EXCURSIÓ A LA VALL DE LA MURTA


Este passat dissabte el GMV, seguint el compromís amb la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna i la col•laboració de la Mancomunitat de la Valldigna, ha organitzat una excursió La vall de la Murta un bell paratge emmarcat entre les serres de la Murta pel sud i de Corbera pel nord, rodejat d'abruptes crestes que de manera natural li donen un caràcter d'allunament, idoni per al retir monacal.

Aquest cordó muntanyenc s'estén longitudinalment en direcció NO-SE, tancant l'àmplia plana de l'Albufera i del Xúquer, presidit pel Tallat Roig (394 m.), la formidable silueta del Cavall Bernat (584 m.), el piramidal pic de la Creu del Cardenal (543 m.), i les Orelles d'Ase (585 i 592 m.), acinglats vessants, continuant per aguts crestalls, com el del llom del Matxo Flac (584 m.), l'Ouet (533 m.), la Ratlla (625 m.) i les Creus (539 m.), fins a l'estreta franja costanera de Tavernes de la Valldigna. Paral•lelament a la vall de la Murta s'estenen les valls de la Casella i d'Aigües Vives.