ENTREGA DE DIPLOMES DEL VOLUNTARIAT AMBIENTAL DEL 2009 A SIMAT DE LA VALLDIGNA


Aquest divendres 11 de febrer al Saló de Plens de l'Ajuntament de Simat s'entregaven els diplomes del Voluntariat Ambiental de Prevenció d'Incendis Forestals de 2009. En l'acte va estar el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna Joan Serra, així com el President del Grup Muntanya Valldigna Juan Vte. Vercher Gadea. Els dos feren especial referència a la importància dels voluntaris en la tasca de prevenció i control al terme de Simat. També va intervindre Josep Pérez, coordinador del voluntariat, que va destacar la bona sintonia entre tots els voluntaris i va animar als presents a participar al pròxim voluntariat.

Aquest és el segon any consecutiu que es realitza el programa de voluntariat ambiental a Simat de la Valldigna, el qual ha tingut molt bona acollida i acceptació, amb un total de 15 voluntaris, tots ells conscients i sensibilitzats del gran risc d'incendi que existeix en les nostres muntanyes en els mesos d'estiu. Han participat voluntaris diversos en edat i coneixements que han dedicat part del seu temps lliure a realitzar estos treballs de vigilància mediambiental.

L'acte presentat per Xavi Català, responsable de la Secció de Refugis i Voluntariat Ambiental del Grup Muntanya Valldigna, finalitzava amb la felicitació i reconeixement per part del Regidor de l'Ajuntament de Simat, el qual els va agrair en nom de tota la Corporació Municipal, la inestimable tasca realitzada i animà a tots els voluntaris a que participen l'any que ve. Per acabar, es va fer entrega als voluntaris dels diplomes i d'una motxilla de muntanya.

Cal dir que l'estiu passat no va haver cap incendi a destacar en Simat, cosa que no passava des de feia anys.

AJUNTAMENT
DE SIMAT DE LA VALLDIGNA