PLA ESTRATÈGIC TURÍSTIC-CULTURAL DE LA SAFOR-VALLDIGNA


El GMV participa en l'elaboració del Pla Estratègic Turístic-Cultural de la Mancomunitat de la Safor-Valldigna. Els tallers de treball del Pla Estratègic de Turisme a la Safor-Valldigna que s'han realitzat durant aquest any 2009. Des del juliol de 2009 s'han fet tres tallers on la principal finalitat ha sigut recollir informació de la comarca, permetent elaborar un diagnòstic que ajudarà a esbrinar quines estratègies i quins programes dur endavant.

Es pot dir que el futur del turisme de la Safor es basa en quatre potencialitats: esportiva, mediambiental, patrimonial i de sol i platja, però, el que ens pot distingir d'altres llocs turístics és la taronja. La taronja ha d'estar necessàriament integrada en aquests quatre grups.

Des de el GMV pensem que la nostra comarca és molt rica en recursos i pot tindre un gran futur econòmic basat en una nova forma de turisme el qual estiga interessat per les particularitats que pot oferir aquest territori (cultura, productes agrícoles, natura, senderisme...) i no simplement pel sol i platja. Es tracta, en definitiva, d'un turisme sostenible.

Per tant, és important que tots els agents socials (ajuntaments, empreses, ciutadans...) de la comarca Safor-Valldigna s'encoratgen per dur endavant aquests tipus de projectes.